Cookies - Ter AA Werkt

COOKIES & PRIVACY

Cookies

ROC Ter AA gebruikt op deze en andere websites analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ROC Ter AA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat deze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Ga voor een uitgebreide toelichting naar de website van Veilig Internetten.

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Als je bij ons een opleiding volgt slaan wij gegevens over jou op. We gaan op een zorgvuldige, veilige en vertrouwelijke manier met die persoonsgegevens om en we zien erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens bij ROC Ter AA in overeenstemming is met de wet.

Wat doen we met
jouw gegevens?

Als je bij ons een opleiding volgt slaan wij gegevens over jou op. We gaan op een zorgvuldige, veilige en vertrouwelijke manier met jouw persoonsgegevens om en zien erop toe dat de verwerkingen van persoonsgegevens binnen ROC Ter AA in overeenstemming zijn met de wet.

Worden jouw gegevens ook met anderen gedeeld?

We gaan op een zorgvuldige, veilige en vertrouwelijke manier met persoonsgegevens om. We geven gegevens van studenten in principe niet aan anderen. We verstrekken jouw gegevens alleen aan derden als je daar toestemming voor geeft, als we daar wettelijk toe verplicht zijn of als dat nodig is voor de behartiging van een ‘gerechtvaardigd belang’. Hierover word je altijd geïnformeerd.

Rechten
Vanwege de nieuwe privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) hebben studenten, oud-studenten, medewerkers en oud-medewerkers van ROC Ter AA diverse rechten waaronder:
1. Recht van inzage: je kunt de persoonsgegevens inzien die we van je vastgelegd hebben
2. Recht op vergetelheid: je kunt vragen om je persoonsgegevens te wissen
3. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: je hebt het recht om de persoonsgegevens die we van je vastgelegd hebben te ontvangen als digitaal bestand.
De beschikbaarheid van de gegevens is uiteraard gekoppeld aan de wettelijke bewaartermijnen. Zie hiervoor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt hieronder een contactformulier invullen om jouw rechten uit te oefenen. Geef hierbij duidelijk aan wat je vraag is rond de AVG en waarmee we je kunnen helpen. Binnen vier weken na je aanvraag nemen we contact met je op voor het maken van een afspraak. We vragen je om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar die afspraak.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?