Waardedocumenten: mbo-certificaat, mbo-verklaring - Ter AA Werkt

Waardedocumenten

Waardedocumenten, zoals een mbo-certificaat of mbo-verklaring, zijn naast diploma’s steeds meer van waarde. Binnen het mbo is er ruimte voor maatwerk. Zo kunnen kunnen studenten die voortijdig stoppen met een mbo-opleiding een mbo-certificaat krijgen. Of een mbo-verklaring met een praktijkverklaring. Volg je een cursus of training? Dan krijg je een bewijs van deelname.

Diploma’s, certificaten en verklaringen

Mbo-diploma

Heb je een mbo-opleiding (bol, bbl of derde leerweg) afgerond? Dan ontvang je een mbo-diploma. Bij het diploma zit een resultatenlijst waarop alle examenonderdelen te zien zijn.

Voldoe je aan alle diploma-eisen? Dan reikt de examencommissie het diploma uit. Een mbo-diploma wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

Mbo-certificaat

In de derde leerweg, kun je in overleg met ons, afspreken om een deel van de opleiding te volgen. Een mbo-certificaat krijg je als je een onderdeel van een opleiding hebt afgerond waar een certificaat aan is gekoppeld.

Voldoe je aan alle certificaat-eisen? Dan reikt de examencommissie het mbo-certificaat uit. Een mbo-certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

Voortijdig stoppen?

Volg je een bol, bbl of derde leerweg opleiding waar je na afloop een diploma krijgt en stop je voortijdig? Ook dan kun je een mbo-certificaat krijgen. Je moet dan het onderdeel halen waar een mbo-certificaat aan is gekoppeld.

Overzicht onderdelen mbo-certificaat

Weten voor welke onderdelen en opleidingen een mbo-certificaat wordt gegeven? Kijk voor meer informatie op:

Mbo-verklaring

Ligt het behalen van een mbo-diploma of mbo-certificaat niet binnen je mogelijkheden? Misschien is in de praktijk leren op basis van een mbo-verklaring dan iets voor jou. Dit is kortdurende scholing voor eenvoudige werkzaamheden, die je volledig op de werkvloer bij een leerbedrijf leert.

Praktijkverklaring

In de mbo-verklaring kan een praktijkverklaring worden meegenomen waarin de praktijkopleider aangeeft welke werkprocessen je in het leerbedrijf hebt geleerd (referentie praktijkopleider). Dit kan nog worden aangevuld met onderwijs en examens.

Bewijs van deelname

Na het volgen van een cursus of training ontvang je een bewijs van deelname. Dit document kun je gebruiken om je skills en vaardigheden aan te tonen bij bijvoorbeeld een sollicitatie.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?